The Rental Guide

Your personal guide on the rental market. Here you’ll find everything from guides, rules and regulations to interviews and news.

Landlords Tenants

Skapa en hälsosam inomhusmiljö – tips på hur du förbättrar luften i din bostad

Det är inte bara luften utomhus som innehåller föroreningar. Även inomhus finns en mängd olika föroreningar som kan vara skadliga för oss. I dagens samhälle så spenderar vi mer och mer tid inomhus – det gör det extra viktigt att skapa en hälsosam inomhusmiljö. Här är våra bästa tips på hur du får bättre luft i ditt hem!

Kontrollera att ventilationen fungerar

En ventilation som fungerar som den ska är avgörande för en bra kvalitet på inomhusluften. Genom att byta ut förorenad luft mot frisk luft utifrån avlägsnas föroreningar som kan påverka oss negativt. För att upptäcka problem med ventilationen kan du till exempelvis vara uppmärksam på om det skulle dyka upp fukt på insidan av dina fönster eller att imma på badrumsspegeln inte försvinner inom 15 minuter, vilket båda kan vara tecken på att den inte gör sitt jobb.

Vädra för att få in ny luft

Vädra bostaden genom att öppna fönsterna för att få in frisk luft. Det bästa sättet är att vädra ofta och effektivt genom korsdrag under korta stunder. Även textiler som mattor, gardiner och sängkläder kan vara en källa till föroreningar och det är därför bra att vädra dem utomhus genom att skaka eller piska dem.

Städa ofta för att hålla borta dammet

Dammet i ditt hem kan vara en samling av ämnen som är irriterande att andas in och som kan framkalla allergier. Att städa och dammtorka regelbundet är därför en enkel åtgärd för att göra luften hemma bättre. Dammtorka och dammsug alla ytor och textiler, speciellt på ställen där damm ofta samlas. Ett tips är att även rengöra ventilationsfilter och filtret i köksfläkten.

Inred med gröna växter

Det har visat sig att vissa typer av växter kan ha en positiv inverkan på luften genom att rena den från skadliga kemikalier. Växter omvandlar även koldioxid till syre och avger fukt vilket är välbehövligt i den torra inomhusluften. Exempel på växtsorter som är renande är fredskalla, ampellilja och gullranka.

Mät radonhalten i bostaden

Radon är en radioaktiv gas som bildas i marken och som vid inandning kan skada lungor och orsaka lungcancer. Gasen är både osynlig och luktfri och går därför inte att upptäcka utan att mäta halten av radon i luften. Skadliga halter av radon kan finnas i alla typer av byggnader och det kan därför vara bra att kontrollera genom en mätning.

Temperatur och fukt

Varm luft kan upplevas som torr, så ett tips är att sänka temperaturen för att skapa ett behagligare klimat. 20-23 grader inomhus och en luftfuktigheten på 25-50 procent är vad som rekommenderas. Det är även viktigt att luften inte är för fuktigt för att undvika fuktskador och kvalster.


Funderar du på att hyra ut eller hyra en bostad? Hos Samtrygg är det kostnadsfritt att skapa profil som bostadssökande eller uthyrare och vi hjälper dig hela vägen till en garanterat trygg andrahandsuthyrning.


Hyresguiden