The Rental Guide

Your personal guide on the rental market. Here you’ll find everything from guides, rules and regulations to interviews and news.

News

Osäker bostadsmarknad – därför väljer flera att hyra ut istället för att sälja

Bostadsmarknaden befinner sig i gungning efter att räntorna och osäkerheten på marknaden stadigt ökat. Många väljer därför att hyra ut istället för att sälja. I denna artikel tar vi en titt på vad som lett fram till denna situation och varför det även i osäkra tider är en bra idé att hyra ut sin bostad.

Höjda räntor har skapat osäkerhet och sjunkande bostadspriser

Efter långa perioder av historiskt låga räntor har Riksbanken nu successivt höjt styrräntan under våren och sommaren. Med kommande planerade höjningarna kan vi vi skönja en takt av höjningar som vi inte sett sedan 1990-talets ekonomiska kris. Detta har i sin tur satt bostadsmarknaden i gungning med tydliga prisfall som följd.

Vidare är mörkertalet troligen stort – i prisstatistiken ser vi oftast inte de som överhuvudtaget inte lyckats sälja sin bostad. 

Är du nyfiken på hur mycket du kan hyra ut för? Testa Hyreskalkylatorn!

Stor oro bland bostadsägare förändrar beteenden

Enligt en färsk undersökning av Sifo oroar sig var fjärde svensk bostadägare för de sjunkande bostadspriserna och detta har i sin tur skapat nya beteendemönster. En följdverkning av turbulensen på bostadsmarknaden har blivit att många istället väljer att hhyra ut sin sin bostad. Den som väljer att hyra ut istället för att sälja får stadiga inkomster i form av hyra och kan på så viss hitta stabilitet även i turbulenta tider.

Parallellt kan vi se att många just nu föredrar att hyra istället för att köpa. Att tajma bostadsmarknaden är svårt, men många väljer att avvakta med inköpet dels på grund av de pågående prisförändringarna samt osäkerhet kring kommande boendekostnader. I dessa tider erbjuder möjligheten att hyra en bostad ett utmärkt alternativ. 

En marknadsplats som Samtrygg gör uthyrningen både tryggare och smidigare

Allt fler väljer att hyra eller hyra ut sin bostad på ett tryggare och smidigare sätt på en marknadsplats för trygg bostadsuthyrning som Samtrygg. För dig som vill hyra ut en bostad blir uthyrningen trygg med hyresgaranti och Trygghetsförsäkring. Du som söker efter en bostad att hyra har möjlighet att hyra depositionsfritt och båda parter tar del av Samtryggs trygga hyresavtal.

Hyresguiden