Om oss

Andrahandsuthyrning av bostäder har länge förknippats med otrygga avtal och bedrägerier. Det vill vi får stopp på. Vi på Samtrygg finns till för att både uthyrare och hyresgäst ska känna sig trygg i att deras intressen tas i beaktning. Genom att kombinera en smidig digital plattform, ett omfattande trygghetspaket för såväl uthyrare som hyresgäst och ett dedikerat team har vi lyckats etablera oss som Sveriges tryggaste marknadsplats för andrahandsuthyrning.

Men vår resa har bara börjat. Vår vision i att skapa en tryggare och enklare marknad för andrahandsuthyrning står fortfarande inför flera utmaningar. Därför fokuserar vi på att fortsätta hitta innovativa lösningar, expandera vår verksamhet förbättra vår produkt – för både hyresgäster och hyresvärdar.

Tidslinje

 

2013

Samtrygg grundas av Marcus Lindström baserat på Marcus vilja att förändra en marknad som alltför långt kantats av problem och dåliga villkor
 

2015

Samtrygg lanserar sin första version av den nuvarande digitala plattformen
 
 

2016

Barbro Engman, tidigare ordförande i Hyresgästföreningen, tillträder som styrelseordförande. Samtidigt väljs även Linda Hellqvist, samt Bernt-Olof Gustavsson in som styrelseledamöter.
 

2017

Samtrygg börsnoteras
 
Vishal Nanda väljs in i styrelsen
 
Samtrygg anordnar ett välbesökt seminarium i Almedalen med utgångspunkt i en färsk rapport framtagen av Samtrygg med hjälp av Novus
 
 
Viktor Nilsson, tidigare CMO på Samtrygg, tillträder som VD. Tidigare VD Marcus Lindström tar en ny roll som chef för affärsutveckling
 

2018

Samtryggs verksamhet fortsätter att växa och nästintill dubblerar antalet kunder över landet under våren
 
Marcus Lindström tar över som ordförande i styrelsen efter Barbro Engman
 

VD:n har ordet

Varje år hyr 150 000 svenskar bostäder i andrahand och för en betydande andel av befolkningen är andrahandsuthyrning det enda alternativet på bostadsmarknaden. I takt med att fler och fler etablerar sig på andrahandsmarknaden ökar också antalet människor som möts av dess utbredda otrygghet. Här kommer Samtrygg in – vi ser det som vår uppgift att skapa en modern hyresmarknad där fler hyr och hyr ut bostäder säkert, smidigt och till ett pris båda parter gemensamt är överens om.

När Samtrygg under 2013 grundades fungerade inte andrahandsmarknaden så bra som den skulle kunna göra. Regelverken var svårtydda, parterna kände inte förtroende för varandra och bedrägerier förekom i hög utsträckning Marknaden saknade trygghet. Även om problemen kvarstår har Samtrygg lyckats erbjuda ett tryggare alternativ. Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen genom att ge hyresvärdar betalningsgaranti, trygghetsförsäkring och säkra hyresavtal. Dessutom slipper hyresgäster betala deposition eller förskott.

Vi är idag en trygg marknadsplats med tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Nu vill vi ta nästa steg och få fler att få tillgång till en trygg och smidig upplevelse av andrahandsuthyrning. Andrahandsmarknaden fortsätter att växa i rask takt och blir en än mer naturlig del av bostadsmarknaden för varje dag som går. Men med tillväxten kommer också antalet problem att öka om uthyrning sker i den form det tidigare har gjort. Vi är därför övertygade om att framtidens hyresgäster och uthyrare kommer se det som självklart att gå via en neutral mellanpart, för att få trygga villkor och minska sin risker. I dagsläget är vi den mellanparten och det vill vi fortsätta att vara. I vår värld har alla rätt till ett tryggt boende.

 
Viktor Nilsson, Verkställande direktör för Samtrygg Group AB (publ)

Bli en del av vårt team

Samtrygg växer i snabb takt och vi är således alltid intresserade av att hitta nya talanger. Vi​ ​är​ ​ett​ ​ungt​ ​företag​ ​som​ ​jobbar​ ​som​ ​ett​ ​team​ ​och​ ​vi​ tror ​därför​ ​att​ en ​positiv, ansvarsfull och samarbetsvillig​ ​personlighet​ ​är viktigt för att du ska trivas hos oss.​ Är du intresserad av att vara med i vår strävan efter att skapa bättre villkor på andrahandsmarknaden för bostäder, skicka gärna ditt CV till oss på rekrytering@samtrygg.se.

Våra avdelningar:

  • IT & Produktutveckling
  • Marknad
  • Försäljning och kundservice
  • HR & Rekrytering