The Rental Guide

Your personal guide on the rental market. Here you’ll find everything from guides, rules and regulations to interviews and news.

Tenants

Hyr tillsammans och ha råd med större

Med stor efterfrågan och begränsad tillgång på bostadsmarknaden är många som upplever att det är svårt att hitta boende. Ett bra alternativ är då att flera personer – ofta unga vuxna – går ihop och hyr en större bostad tillsammans. Adrien är en av de som hyr tillsammans med andra och han trivs mycket bra.  

Trycket på bostäder är högt i hela Sverige – framförallt i Stockholm. Det finns många som vill bosätta sig i Stockholm, men utbudet av bostäder och rum räcker inte till. För att öka sina chanser att få en bra lägenhet valde hyresgästen Adrien att hyra tillsammans med två andra killar som han träffat genom studierna. Adrien ser många fördelar med att hyra tillsammans. Han gillar gemenskapen med att bo tillsammans och eftersom han och de andra hyresgästerna delar på hyran har de råd att bo i en rymlig 3:a på Södermalm. Adrien hittade bostaden och sin hyresvärd Åsa genom Samtrygg.

Det är viktigt att vara rättfram när man hyr med andra, menar Adrien. Om alla är tydliga med vad de vill är det lättare att undvika problem som kan uppstå på grund av missförstånd, både mellan hyresgästerna och hyresvärden eller hyresgästerna sinsemellan. För att minimera otydligheterna bidrar Samtrygg bland annat med inventarielista, tydligt kontrakt och personlig service från kundtjänsten.

Enligt Adriens hyresvärd Åsa har hon och hyresgästerna en öppen dialog med varandra, vilket underlättar mycket om det dyker upp frågor eller funderingar. Hon påpekar att det känns bra att ha Samtrygg i ryggen så att kontraktet blev utförligt och tydligt.

Samtrygg hjälper alltid till i hela processen för kontraktet som är anpassat för bostadsuthyrning. Detta bidrar till att hyresvärdar och hyresgäster kan känna sig säkra och veta att alla viktiga delar som behövs i ett kontrakt är inkluderade och hur de ska tolkas.

– Allt har gått enkelt och det är bra att man kan signera kontraktet med BankID, då gick det snabbt och smidigt, säger Adrien.

Att hyra ut sin bostad till ett studentgäng kan för vissa uppfattas som ett orosmoln, men för Åsa har detta inte vara några problem.

– Det har gått jättebra. Jag vet hur studentsituationen ser ut och att det är svårt för studenter att hitta boende, säger Åsa.

Studenter är en av de grupper där behovet av bostad är stort och där dyra hyror kan vara ett hinder eftersom inkomsten ofta är begränsad och består av CSN. Att hyra ut till flera hyresgäster på det här sättet kan vara en smart lösning för studenter i sitt boendesökande.

Trots att studentinkomsten kan vara begränsad är det viktigt att kunna betala hyran. Både Åsa och hyresgästerna är måna om att hyran betalas som den ska och alla hyresgästerna står med i kontraktet för att säkerställa att alla har samma ansvar när det gäller hyran.

Som en extra säkerhet finns Samtryggs betalningsgaranti som innebär att Samtrygg går in och täcker upp för upp till 12 månadshyror om hyresgästerna inte skulle betala hyran, vilket Åsa tycker känns tryggt.

Adrien har trivts mycket bra med att hyra tillsammans med de andra studenterna, men för en tid sedan blev det aktuellt för honom att flytta. De andra hyresgästerna bor fortfarande kvar och har nyligen hittat en ny hyresgäst som kanske ska flytta in. Att byta hyresgäst har inte varit något problem och Samtrygg hjälper till med nytt kontrakt för hyresvärden och de aktuella hyresgästerna.

 

Vi vill veta mer om er!

Det är viktigt att finna olika lösningar för att råda bot på den rådande bostadsbristen. Har du också hyrt en bostad tillsammans med vänner? Dela gärna med dig av dina erfarenheter till oss! Maila oss på kundtjanst@samtrygg.se.

Hyresguiden