The Rental Guide

Your personal guide on the rental market. Here you’ll find everything from guides, rules and regulations to interviews and news.

Landlords

Effektiv hantering av flera bostäder: Så kan Samtrygg hjälpa dig som hyresvärd

Att hyra ut flera bostäder samtidigt kan vara en lönsam affär, men det är också en komplicerad process som kräver noggrann planering och förberedelse. Som en hyresvärd som hyr ut flera bostäder samtidigt är det viktigt att ha en klar och tydlig plan för att hantera alla aspekter av verksamheten. Det är också viktigt att förstå de regelverk som finns. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad som gäller när man hyr ut flera bostäder samtidigt och hur Samtrygg kan hjälpa dig att hantera ditt hyresverksamhet på ett smidigt och tryggt sätt.

Regelverk

Regelverket är inte helt enkelt när man hyr ut flera bostäder samtidigt. Om man hyr ut två bostadslägenheter, ägarlägenheter eller hus samtidigt, kommer regelverket se annorlunda ut för den första uthyrningen än för den andra uthyrningen. Den första uthyrningen går under Lag om uthyrning av egen bostad och kompletteras av Hyreslagen. Under den andra uthyrningen gäller endast Hyreslagen

Med detta regelverk tillkommer ofta flera funderingar som vi ska reda ut. 

Uppsägningstid: 

  • Första uthyrningen: Som hyresvärd har du 3 månaders uppsägningstid medan hyresgästen har 1 månads uppsägningstid – Lag om uthyrning av egen bostad
  • Andra uthyrningen: Både du som hyresvärd och hyresgästen har 3 månaders uppsägningstid – Hyreslagen.

Besittningsrätt:

  • Första uthyrningen: Hyresgästen har aldrig rätt att bo kvar om ägaren vill ha tillbaka sin bostad – Lag om uthyrning av egen bostad
  • Andra uthyrningen: Hyresgästen kan under vissa förutsättningar ha rätt att bo kvar trots att avtalet har avslutats – Hyreslagen

Om den första uthyrningen avslutas och hyrs ut igen medan den andra fortfarande hyrs ut: 

  • Under denna förutsättning kommer båda uthyrningarna gå under Hyreslagen och inte om Lag om uthyrning av egen bostad. Den andra uthyrningen kommer inte ta över platsen som första uthyrning då både räknas som en andra uthyrning. 

Samtrygg hjälper dig genom hela processen

Det tillkommer även andra utmaningar när man hyr ut flera bostäder samtidigt, som att hantera den administrativa delen. Detta inkluderar att hantera hyresavtal, skapa rättvisa villkor för alla hyresgäster och hantera betalningar och fakturor. Att göra allt detta manuellt kan vara tidskrävande och ineffektivt. Som tur är, är det där Samtrygg kommer in i bilden. Vi gör det enkelt för dig som hyresvärd genom att hantera hyreskontrakt samt inbetalningar så att du kan tänka på annat. 

När du använder Samtrygg kan du tillgå de kommunikationskanaler vi har för att kommunicera med dina hyresgäster. Det gör det enkelt för er att kommunicera med varandra samt våra hyres-konsulenter som hjälper till med uthyrningarna. Du kan också använda Samtrygg för att skicka ut push-meddelanden med viktiga uppdateringar och information om dina bostäder, så att dina hyresgäster alltid är informerade om vad som händer.

Att hyra ut flera bostäder samtidigt kan också innebära att du behöver hantera flera marknadsföringsstrategier samtidigt för att hitta nya hyresgäster och fylla lediga bostäder. Detta kan vara en tidskrävande uppgift som också kräver resurser. Samtrygg erbjuder att marknadsföra dina bostäder till en bred publik av potentiella hyresgäster. Vi ser till att anpassade annonserna och lägga till väsentlig information om dina bostäder, så att hyresgäster kan se allt de behöver veta om de bostäder du hyr ut. 

Sammanfattningsvis, att hyra ut flera bostäder samtidigt kan vara en lönsam affär, men det kräver också mycket planering och förberedelse. Genom att använda Samtrygg kan du hantera alla aspekter av ditt hyresverksamhet på ett smidigt och tryggt sätt – låt Samtrygg hjälpa dig att skapa en sömlös hyresupplevelse för både dig och dina hyresgäster.

Skapa en kostnadsfri annons

Hyresguiden